/  Termeni si conditii

Termeni si conditii

1. Preambul

1.1. Site-ul www.livadacujucarii.ro, denumit în continuare „site-ul”, este deținut și administrat de April Toys SRL având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 35955280, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1599/13.04.2016. și cu sediul în Otopeni, Ilfov.

1.2. Înainte de a efectua orice comandă prin intermediul site-ului livadacujucarii.ro este necesar să parcurgeți și să respectați prevederile acestor termeni și condiții.

1.3. Navigarea site-ului livadacujucarii.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

1.4. Plasarea de comenzi prin intermediul site-ului nostru se va putea face doar dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos.

1.5 April Toys SRL are dreptul de a efectua orice modificări ale site-ului, termenilor și condițiilor, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă față de vizitatorii site-ului.

1.6 Orice solicitare cu privire la înțelesul și aplicarea prezenților termeni și condiții va fi adresată către adresa de e-mail: office@livadacujucarii.ro.

2.Definiții

2.1 April Toys SRL stabilește că termenii enumerați mai jos vor avea următorul sens:

1. Vânzător – April Toys SRL – societate comercială cu sediul în Otopeni, Ilfov. Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/159913.04.2016 și CUI 35955280, având cont deschis la ING Bank, IBAN: RO15INGB0000999905809195.

2. Vizitator – persoană care accesează acest site.

3. Utilizator – persoană fizică sau juridică care vizitează acest site și care a acceptat Termenii și Condițiile de mai jos, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

4. Client – persoana fizică sau juridică care deșa deține calitatea de Utilizator și care efectuează o Comandă pe acest site.

5. Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

6. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii prin intermediul site-ului livadacujucarii.ro și să facă plata acestora.

7.Contract – o Comanda confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse si Servicii. Contractul este încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător, fără a fi necesară prezența fizică simultană a celor două părți contractante.

8. Cont Utilizator – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul său (comenzi, adrese de livrare).

9. Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat.

10. Site – site-ul internet livadacujucarii.ro

3. Obligațiile părților 

3.1 Obligațiile April Toys SRL

3.1.1 În limita legislației în vigoare și a prezentului document April Toys SRL se obligă să ofere suport și informații legate de produsele și serviciile oferite pe acest site.

3.1.2 April Toys SRL face toate demersurile pentru a se asigura că produsele noastre sunt în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor prin care se transpune Directiva UE din 2009/48/CE.

3.1.3 April Toys SRL depune toate eforturile pentru a verifica că jucăriile au marcajul de conformitate cerut de lege, sunt însoțite de documentele necesare, instrucțiuni și informații privind siguranța, traduse în limba română.

3.2 Obligațiile clientului

3.2.1 Clientul se obligă să respecte prezentele condiții și termeni de mai jos, legislația existentă în România și să acționeze cu bună-credință în relația cu Vânzătorul.

3.2.2 Clientul se obligă să efectueze plata comenzii, înainte sau la livrare, în funcție de modalitatea de plată aleasă de acesta la momentul efectuării comenzii. În lipsa plății Vânzătorul nu are nicio obligație față de Client.

3.2.3 Clientul are obligația de a aduce la cunoștința site-ului prin intermediul adresei puse la dispoziție la art. 1.6 orice situație care afectează modul în care site-ul își desfășoară activitatea și orice tentativă de fraudare identificată.

4. Comunicări electronice / publicitate

4.1 Vânzătorul își rezervă dreptul de a comunica Utilizatorilor, prin mijloace electronice, orice informații consideră de cuviință atât cu privire la activitatea generală a site-ului cât și oferte comerciale.

4.2 Vânzătorul poate realiza comunicări către Utilizatori fie în mod direct, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați pentru asigurarea confidențialității și securității informațiilor.

4.3 Utilizatorul va primi comunicări în modalitate electronică de la April Toys SRL numai dacă acesta și-a exprimat prealabil consimțământul în legătură cu primirea unor astfel de notificări / comunicări electronice.

4.4 Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea de comunicări electronice din partea Vânzătorului în orice moment prin următoarele mijloace:

1. Prin contactarea site-ului la adresa indicată la art. 1.6.

2. Prin modificarea setărilor din contul de Client

3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele electronice primite de la Vânzător

4.5 Renunțarea Utilizatorului de a mai primi orice fel de comunicare electronică din partea Vânzătorului, nu îl exonerează de respectarea prezenților termeni și condiții.

5. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială
5.1 Întregul conținut al site-ului www.livadacujucarii.ro, incluzând, orice fel de material purtător de drepturi de proprietate intelectuală aparțin sau se află sub licența Vânzătorului și sunt protejate de lege. Folosirea, fără acordul scris al April Toys SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus va fi sancționată conform legilor în vigoare.

5.3 Accesul la informațiile conținute pe site-ul www.livadacujucarii.rogarantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu ii conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor April Toys SRL, fără acordul scris al acesteia.

5.4 Orice reproducere parțială sau totală a materialelor purtătoare de drepturi de autor ce figurează pe Site se va face doar cu acordul prealabil, scris al Vânzătorului.

5.5 Orice material purtător de drepturi de proprietate intelectuală transmis către Utilizator / Client de Vânzător nu reprezintă transferul vreunui drept cu privire la respectivele materiale.

5.6 Utilizarea de către site-ul livadacujucarii.ro a oricărui nume de marcă înregistrată se face strict cu scopul de informare a Utilizatorilor cu privire la producătorii produselor și serviciilor puse în vânzare de April Toys SRL.

6. Politicile de utilizare a site-ului

6.1 Utilizarea site-ului

6.1.1 Accesul pe Site este permis tuturor persoanelor fără niciun fel de restricții. Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul persoanelor pe site, limitarea accesului la anumite metode de plată sau livrare, în cazul în care se consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, acesta ar putea prejudicia în vreun fel April Toys SRL.

6.1.2 Comunicarea între Vânzător și Utilizator se va putea face prin orice mijloc de comunicare existent la acest moment sau ulterior. Vânzătorul are dreptul de a gestiona oricum consideră de cuviință metodele de comunicare cu Utilizatorii și are libertatea de a gestiona oricum consideră necesar informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă niciun fel de justificări.

6.1.3 În cazul în care se detectează trafic neobișnuit provenit din partea unei rețele de internet Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce orice mecanism de validare a existenței unei persoane reale în spatele fiecărui Utilizator al Site-ului.

6.1.4 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6.1.5 Utilizatorii site-ului livadacujucarii.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu livadacujucarii.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

6.1.6 Persoanele care în relația cu site-ul vor utiliza date de identificare false, calități mincinoase, adrese de e-mail fictive vor fi îndepărtate, conturile acestora suspendate și fapta va fi adusă la cunoștința autorităților competente.

6.1.7 Site-ul nu își asumă niciun fel de răspundere față de prejudiciile generate ca urmare a situației descrise la art. 6.1.6.

6.1.8 April Toys SRL va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către April Toys SRL.

6.1.9 Promoțiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocului disponibil.

6.2 Plasarea comenzilor

6.2.1 Pentru ca un Utilizator să poată plasa comenzi prin intermediul Site-ului acesta isi poate crea un cont pe Site sau nu. În vederea înregistrării contului, Utilizatorul este obligat să pună la dispoziția Vânzătorului, date verificabile și conforme cu realitatea. Vânzătorul poate refuza cererea de înregistrare a contului în situațiile în care constată că sunt utilizate date neconforme cu realitatea sau sunt încălcate prevederile prezenților termeni și condiții.

6.2.2 Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

6.2.3 Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2.4 Prin finalizarea Comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Va fi trimis un email de înregistrare a comenzii pe Site, conținând datele acesteia.

6.2.5 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă transmisă prin e-mail Clientului.

6.2.6 Pentru Comenzile care nu sunt achitate imediat în cadrul site-ului, bunurile și prețurile comunicate prin Comandă sunt rezervate timp de 72 de ore de la înregistrarea Comenzii de către Client.

6.2.7 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

1. Neacceptarea transferului de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul transferului bancar

2. Invalidarea tranzacției prin care este efectuată plata

3. Nerecepționarea comenzii de către Client

4 .Imposibilitatea Vânzătorului de a livra bunul sau serviciul ca urmare a unor incidente legate de stoc, furnizori, etc.

5. Datele furnizate de Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte și/sau neconforme cu realitatea

6.2.8 Prin trimiterea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora în Contul avut pe Site sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

6.2.9 Alternativ, produsele se pot comanda și telefonic, de luni-vineri, intre orele 10-19.30, la 0723532558 sau prin email la office@livadacujucarii.ro. Dacă vânzarea se realizează astfel, Vânzătorul va trimite la datele de contact puse la dispoziție de Client toate detaliile despre comanda realizată.

6.3 Plată și Facturare

6.3.1 Prețurile afișate pe Site sunt finale și, în condițiile în care Vânzătorul este obligat la plata de TVA, includ TVA conform legislației în vigoare.

6.3.2 Facem tot posibilul ca prețurile afișate pentru fiecare produs în parte să fie cele corecte, însă, din nefericire, pot apărea erori cu privire la exactitatea acestora. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile survenite și de a vă informa în consecință. Clientul are dreptul de a anula comanda pentru produsul afectat de eroarea de preț.

6.3.3 Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

6.3.4 În cazul plăților online Vânzătorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

6.3.5 Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru comisioanele aplicate de banca emitentă a mijloacelor de plată folosite pe Site.

6.3.6 Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și exactitatea informațiilor de facturare puse la dispoziție Vânzătorului.

6.3.7 Clientului îi revine în mod exclusiv obligația de a fi informa Vânzătorul cu privire la datele sale de facturare, la modificarea acestora și orice altă ajustare necesară pentru corecta emitere a acestui document.

6.3.8 Clientului îi revine obligația de a achita valoarea Comenzii și / sau factura emisă conform indicațiilor puse la dispoziție de Vânzător prin intermediul site-ului.

6.3.9 În cazul plăților care nu se fac direct de la Client către Vânzător pe baza emiterii de bon fiscal/plata cash sau prin transfer bancar și sunt efectuate prin intermediul unui intermediar, Vânzătorul va considera comanda achitată de abia în momentul în care contravaloarea comenzii se regăsește în contul acestuia.

6.3.10 Vânzătorul nu poartă niciun fel de responsabilitate cu privire la modul în care terții furnizori de servicii de plată își derulează activitatea și procesează informațiile puse la dispoziție de Client.

6.4 Livrararea bunurilor

6.4.1 Vânzătorul se obligă să facă livrarea produselor în sistem de curierat către Client, conform opțiunii Clientului din cadrul procesului de cumpărare.

6.4.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

6.4.3 Vânzătorul va efectua livrarea produselor și serviciilor numai pe teritoriul României.

6.4.4 Condițiile de timp pentru livrarea produselor vor fi comunicate Clientului prin intermediul comenzii și companiile de curierat care asigură acest serviciu sunt exclusiv răspunzătoare pentru respectarea termenelor de livrare.

6.4.5 Costul serviciilor de curierat va fi suportat de Client și va fi indicat ca atare în cadrul comenzii.

6.4.6 În condițiile în care un Client are mai multe comenzi expediate către aceeași adresă, Vânzătorul își reține dreptul, dacă consideră necesar, de a putea comasa și de a putea expedia aceste comenzi de o manieră care să fie eficientă din punct de vedere al costurilor.

6.4.7 Vânzătorul nu are nicio răspundere pentru modul în care serviciile terțe de curierat își aduc la îndeplinire obligațiile.

6.5 Garanții

6.5.1 Pentru produsele achiziționate din magazinul on-line livadacujucarii.ro se asigură garanție în conformitate cu legislația în vigoare și Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

6.5.2 Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

1. Produsul să fi fost cumpărat de la livadacujucarii.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;

2. În utilizarea produsului să fi respectat instrucțiunile de folosire și să fi utilizat produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;

3. Să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;

4. Să păstreze toate accesoriile produsului care au venit cu acesta, și să le livreze împreună cu produsul în garanție.

5. Să returneze produsul în ambalajul original sau în condițiile în care acesta nu mai este disponibil într-un ambalaj care să asigure posibilitatea de transport, fără a aduce vreun prejudiciu bunurilor astfel transportate. Clientul este exclusiv răspunzător de modul în care produsul este transportat către service-ul autorizat sau returnat către Vânzător.

6.5.3 Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client.

6.5.4 Suplimentar, față de cauzele de pierdere a garanției stabilite de către Producătorul produsul în discuție, pot constitui cauze de pierdere a garanției:

1. avarii sau deteriorări mecanice cauzate de către Utilizator ca urmare a manipulării defectuoase sau contrare scopului pentru care a fost conceput produsul;

2. expunerea excesiva la radiații solare;

3. Deterioarea ce face ilizibilă, lipsa sau modificarea seriei aparatului;

4. modificări morfologice ale produsului;

5. defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevazute în manualul de utilizare;

6. inundarea, incendierea, expunerea la soare, la descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate, distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

6.5.5 În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

6.5.6 Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa …. Orice sesizare efectuată în afara termenului nu va fi luată în considerare.

6.6 Transferul proprietății

6.6.1 Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Clientului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

6.7 Politica de returnare a produselor

6.7.1. Conform O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Clientul beneficiază de un termen de 14 zile de când a intrat în posesia produselor pentru a renunța la acestea, fără a justifica decizia sa și fără a suporta alte costuri în afară de cele privind returnarea produsului/produselor.

6.7.2 Clientul este obligat să returneze produsul/produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Clientul va suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor.
6.7.3 Clientul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produsului/produselor rezultate din manipularea acestora.

6.7.4 Clientul va informa April Toys SRL despre decizia sa de retragere prin e-mail la office@livadacujucarii.ro  și va returna produsele în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data informării. În caz contrar, livadacujucarii.ro poate refuza aplicarea prevederilor cu privire la returnarea produselor.

6.7.5 În notificarea adresată de Client Vânzătorului, prin care își exercită dreptul de retragere din contract, clientul trebuie să comunice numărul comenzii returnate și data la care va returna personal sau prin curier bunul către vânzător.

6.7.6 Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, fără a fi deteriorate, utilizate sau fără componente lipsă, în ambalajul original, cu toate etichetele și documentele de care a fost însoțit (factură, etc.).

6.7.7 April Toys SRL va rambursa Clientului suma primită drept plată din partea Clientului, inclusiv costurile livrării fără întârziere nejustificată, și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost informată de decizia de retragere a Clientului. Sumele vor fi rambursate folosind aceleași metode de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată.

6.7.8 Livadacujucarii.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut.

6.8 Răspundere

6.8.1 Vânzătorul nu poartă niciun fel de răspundere pentru orice daune pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

6.8.2 Prin crearea Contului și / sau vizitarea Siteului și / sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și / sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
6.8.3 Ulterior creării Contului utilizarea sau vizitarea Site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

6.8.4 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către April Toys SRL, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online și/sau prin navigarea extensivă a site-ului

6.8.5 April Toys SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la realizarea livrărilor prin intermediul serviciilor terțe de curierat, acestea purtând răspunderea completă pentru expediția realizată prin intermediul acestora.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 April Toys SRL se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

7.2 Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul înregistrării contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. April Toys SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

7.3 April Toys SRL colectează datele dumneavoastră personale numai ca urmare exprimării consimțământului acordat prin bifarea opțiunii corespunzătoare atunci când vă înregistrați contul de Client.

7.4 Utilizatorul are opțiunea de a alege dacă dorește să primească informații despre campanii promoționale, anunțuri, etc. Datele colectate cu privire la newsletter și alerte sunt confidențiale.

7.5 April Toys SRL se obligă să administreze datele personale furnizate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate și atâta timp cât Utilizatorul deține un cont de utilizator activ. Atunci când datele personale nu vor mai fi necesare pentru realizarea scopurilor mai jos menționate vor fi șterse.

7.6 April Toys SRL poate furniza datele personale ale Clienților altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai pentru scopurile menționate la punctul 7.9, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii bancare, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și Serviciilor noastre.

7.7 Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept în baza și în limita prevederilor legale, dar și ca urmare a unor cereri expres formulate.

7.8 April Toys SRL colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de livrare, adresă de e-mail, username și parolă, numărul de telefon, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințele/ preferințele/ comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/ date de trafic.

7.9 Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

1. informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor inclusiv confirmarea comenzii și emiterea facturilor,

2. trimiterea ofertelor promoționale prin comunicări electronice,

3. cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienților.

7.10 Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de a accesa datele furnizate, dreptul de a modifica, rectifica sau șterge datele, dreptul de a descărca datele sau de a solicita transferarea acestora către un alt operator, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

7.11 Pentru a putea beneficia de drepturile specificate la art. 7.10 identitatea Utilizatorului va trebui verificată.

7.12 Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate în baza unei cereri formulate către adresa de e-mail office@livadacujucarii.ro.

7.13 Refuzul furnizării următoarelor date personale determină imposibilitatea finalizării Comenzii: nume, prenume,adresa de livrare, număr de telefon, modalitate de plată.

8. Confidențialitate 

8.1 Livadacujucarii.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorul / Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Contract.

8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat sau orice alt mod de comunicare către terțe persoane nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/ Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3 Prin transmiterea de materiale sau informații prin intermediului Sit-ului sau direct către Vânzător, Utilizatorul / Clientul acordă April Toys SRL acces irevocabil și nelimitat asupra acestora, inclusiv dreptul de a utiliza, reproduce, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

8.4 În momentul realizării de către Utilizator a contului său pe Site, în limitele legislației în vigoare, acesta își dă în mod irevocabil și nelimitat acordul pentru ca informațiile astfel puse la dispoziție să fie folosite de serviciul de marketing al Vânzătorului sau de furnizorii externi ai acestui serviciu pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat, inclusiv prin contactarea sa directă de către terți.

9. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă
9.1 Prezentul contract este guvernat de legea română.

9.2 În caz de divergență sau neînțelegeri între livadacujucarii.ro și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

9.3 În cazul unor eventuale conflicte între April Toys SRL și Clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1 Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment extern, imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

10.2 Părțile îți vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
10.3 Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără a pretinde daune-interese.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.2 Odată cu achiziționarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizate, valoarea acestora fiind aceeași ca un contract valabil încheiat.

April Toys SRL

0
    0
    Cosul tau
    Cosul tau este golInapoi la lista de produse