/  Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Adresa sitului web este: https://www.livadacujucarii.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. April Toys SRL se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.
 2. Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul înregistrării contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. April Toys SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
 3. April Toys SRL colectează datele dumneavoastră personale numai ca urmare exprimării consimțământului acordat prin bifarea opțiunii corespunzătoare atunci când vă înregistrați contul de Client.
 4. Utilizatorul are opțiunea de a alege dacă dorește să primească informații despre campanii promoționale, anunțuri, etc. Datele colectate cu privire la newsletter și alerte sunt confidențiale.
 5. April Toys SRL se obligă să administreze datele personale furnizate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate și atâta timp cât Utilizatorul deține un cont de utilizator activ. Atunci când datele personale nu vor mai fi necesare pentru realizarea scopurilor mai jos menționate vor fi șterse.
 6. April Toys SRL poate furniza datele personale ale Clienților altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai pentru scopurile menționate la punctul 7.9, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii bancare, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și Serviciilor noastre.
 7. Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept în baza și în limita prevederilor legale, dar și ca urmare a unor cereri expres formulate.
 8. April Toys SRL colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de livrare, adresă de e-mail, username și parolă, numărul de telefon, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințele/ preferințele/ comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/ date de trafic.
 9. Scopul colectării datelor cu caracter personal este:
  1. informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor inclusiv confirmarea comenzii și emiterea facturilor,
  2. trimiterea ofertelor promoționale prin comunicări electronice,
  3. cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienților.
 10. Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de a accesa datele furnizate, dreptul de a modifica, rectifica sau șterge datele, dreptul de a descărca datele sau de a solicita transferarea acestora către un alt operator, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.
 11. Pentru a putea beneficia de drepturile specificate la art. 7.10 identitatea Utilizatorului va trebui verificată.
 12. Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate în baza unei cereri formulate către adresa de e-mail office@livadacujucarii.ro.
 13. Refuzul furnizării următoarelor date personale determină imposibilitatea finalizării Comenzii: nume, prenume,adresa de livrare, număr de telefon, modalitate de plată.

Confidențialitate

 1. Livadacujucarii.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorul / Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Contract.
 2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat sau orice alt mod de comunicare către terțe persoane nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/ Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
 3. Prin transmiterea de materiale sau informații prin intermediului Sit-ului sau direct către Vânzător, Utilizatorul / Clientul acordă April Toys SRL acces irevocabil și nelimitat asupra acestora, inclusiv dreptul de a utiliza, reproduce, transmite și distribui aceste materiale sau informații.
 4. In momentul realizării de către Utilizator a contului său pe Site, în limitele legislației în vigoare, acesta își dă în mod irevocabil și nelimitat acordul pentru ca informațiile astfel puse la dispoziție să fie folosite de serviciul de marketing al Vânzătorului sau de furnizorii externi ai acestui serviciu pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat, inclusiv prin contactarea sa directă de către terți.
0
  0
  Cosul tau
  Cosul tau este golInapoi la lista de produse